A CASA

OS TRANSPORTES

O ASEO

AS PARTES DO CORPO

CONCEPTOS BÁSICOS

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS

OS ANIMAIS

A ROUPA

OS VERBOS

OS ALIMENTOS